רשת בתי המדרש קישורים מומלצים אודות האתר צור קשר עזרה
bteiMidrash logo


עמוד ראשי > בלוגים

מאגר התכנים אשף דפי הלימוד שולחן העבודה שלי ארון הספרים אודות הרשת פורומים בלוגים

יום חמישי, 29 בספטמבר 2016

אלו דברים לשבת פרשת ניצבים תשע"ו


כאזרח במדינה זו וכיהודי החי בדור הזה, חובה עלי להרכין ראש יחד עם שאר אזרחי המדינה ויהודי העולם בפני שמעון פרס ז"ל, ולומר מכאן : תודה. העריכה הסופית של "אלו דברים" היום, מתבצעת כשברקע, אני שומע את דברי המספידים את "שימון" בהר הרצל. עוד ייכתב וידובר רבות במורשתו של איש החזון והמעש הזה שהלך מאתנו השבוע. מחובתנו יהיה לעסוק במורשת זו ולבחון את מהלכנו המדיניים והציבוריים לאורה.

חיפשתי, מבין ציטוטי השל היומיים ששלחתי ברשימת המייל* בתקופה האחרונה, את הציטוט הבא:

The fixed pattern and regularity of our services tend to stifle the spontaneity of devotion. Our great problem, therefore, is how not to let the principle of regularity (keva) impair the power of spontaneity (kavanah). It is a problem that concerns the very heart of religious living, and is as easy to solve as other central problems of existence.
A.J. Heschel, God in Search of Man, FSG, p.343

הבעיה המרכזית היא, אם כן, כיצד להימנע ממצב שבו הקבע פוגע בכוחה של הכוונה. בעיה זו נוגעת ללוז החיים הדתיים, וניתן לפתור אותה  באותה קלות שבה אנו פותרים בעיות יסוד אחרות של קיומנו. 
א.י. השל, אלוהים מבקש את האדם, הוצ'  מאגנס, תרגום עזן מאיר-לוי, עמ' 271
( ההדגשה אינה במקור - ג'ף)

לדידי, אין חכמה בלא קורטוב של הומור וענווה, כמו בדברים לעיל. 

בחיפוש מהיר,לא מצאתי במיילים האחרונים, את הדברים. ואז עלה בדעתי לרכז כאן את שבעת הציטוטים האחרונים על מנת לעיין בהם במרוכז. אציין כי על פי רוב הבחירה בציטוטים היא מתוך ספרו של השל "אלוהים מבקש את האדם", מכיוון שזוהי היצירה המרכזית של השל שנמצאת בתרגום לעברית. על פי רוב, הבחירה בציטוטים בוקר בוקר היא די אקראית. 

------------------------------------------------------------

Wonder or radical amazement is the chief characteristic of the religious man's attitude toward history and nature.

A.J. Heschel, God in Search of Man, FSG, p 45

פליאה או תדהמה רדיקלית היא המאפיין הראשי של גישת האדם הדתי להיסטוריה ולטבע.

א.י. השל, אלוהים מבקש את האדם, הוצ'  מאגנס, תרגום עזן מאיר-לוי, עמ' 36,

-----------------------------------------------------------------


There is a profound disparity between man and reality, between experience and expression, between awareness and conception, between mind and mystery.

A.J. Heschel, God in Search of Man, FSG, p. 122


תהום פעורה בין האדם למציאות, בין החוויה לביטוי המילולי של החוויות, בין ההכרה במשהו לניסוח המושגי, בין השכל למסתורין.א.י. השל, אלוהים מבקש את האדם, הוצאת מאגנס, תרגום עזן מאיר-לוי, עמ'  97--------------------------------------------------------------Silence is preferable to speech.A.J. Heschel, God in Search of Man, FSG, p 123הדומיה עדיפה על פני הדיבור.
א.י. השל , אלוהים מבקש את האדם, הוצאת מאגנס, תרגום עזן מאיר-לוי, עמ' 98

----------------------------------------------------------------What way of living is compatible with the grandeur and mystery of living ? It is a problem which man has always been anxious to ignore.

A.J. Heschel, God in Search of Man, FSG, p 283

איזו היא דרך החיים העולה בקנה אחד עם הוד החיים והמסתורין שלהם ? האדם תמיד היה טרוד בהתעלמות משאלה זו. 

א.י. השל, אלוהים מבקש את האדם, הוצאת מאגנס, תר' עזן מאיר-לוי, עמ' 225

-------------------------------------------------------------------


Actions teach.

A.J.Heschel, God in Search of Man.​FSG, p.​  345
מעשים מלמדים.


א.י.השל, אלוהים מבקש את האדם, הוצאת מאגנס, תרגום: עזן מאיר-לוי, עמ' 273
-----------------------------------------------------------------------
The surest way to suppress our ability to understand the meaning of God and the importance of worship is to take things for granted.

A.J.Hes​c​hel, God in Search of Man,​ FSG,​ p. 4

הדרך הבטוחה  לדכא את יכולתנו להבין ​את ​ משמעות האל ​והים ואת  חשיבות ​עבודתו הוא לראות את דברים כמובנים       מ​אליהם.

א.י. השל, אלוהים מבקש את האדם, הוצאת מאגנס, תרגום עזן מאיר-לוי, עמ' ​ 34​

------------------------------------------

The voice of God is not always inaudible.

A.J. Heschel, God in Search of Man, FSG, p. 145לא תמיד קולו של אלוהים הוא קול דממה דקה.א.י. השל, אלוהים מבקש את האדם, הוצאת מאגנס, תרגום עזן מאיר-לוי, עמ' 114------------------------------------------------שבת שלום ושנה טובה 

         ג'ף


* רשימת המייל בעברית נקראת : לה' הארץ - עיונים יומיים בהגותו של א. י. השל; זו שבאנגלית נקראת 
Meaning Beyond Mystery - a daily look at the teachings of A J Heschel וראו בבלוג "לה' הארץ עיונים בהגותו של א.י. השל ב http://joshuaheschel.blogspot.co.il/
המעוניינים יוכלו להצטרף לאחת הרשימות או לשניהם באמצעות  פנייה במייל אל הח"מ ( החתום מעלה)

אלו דברים לשבת פרשת ניצבים תשע"ו


כאזרח במדינה זו וכיהודי החי בדור הזה, חובה עלי להרכין ראש יחד עם שאר אזרחי המדינה ויהודי העולם בפני שמעון פרס ז"ל, ולומר מכאן : תודה. העריכה הסופית של "אלו דברים" היום, מתבצעת כשברקע, אני שומע את  המספידים את "שימון" בהר הרצל. עוד ייכתב וידובר רבות במורשתו של איש החזון והמעש הזה שהלך מאתנו השבוע. מחובתנו יהיה לעסוק במורשת זו ולבחון את מהלכנו המדיניים והציבוריים לאורה.

חיפשתי, מבין ציטוטי השל היומיים ששלחתי ברשימת המייל* בתקופה האחרונה, את הציטוט הבא:

The fixed pattern and regularity of our services tend to stifle the spontaneity of devotion. Our great problem, therefore, is how not to let the principle of regularity (keva) impair the power of spontaneity (kavanah). It is a problem that concerns the very heart of religious living, and is as easy to solve as other central problems of existence.
A.J. Heschel, God in Search of Man, FSG, p.343

הבעיה המרכזית היא, אם כן, כיצד להימנע ממצב שבו הקבע פוגע בכוחה של הכוונה. בעיה זו נוגעת ללוז החיים הדתיים, וניתן לפתור אותה  באותה קלות שבה אנו פותרים בעיות יסוד אחרות של קיומנו. 
א.י. השל, אלוהים מבקש את האדם, הוצ'  מאגנס, תרגום עזן מאיר-לוי, עמ' 271
( ההדגשה אינה במקור - ג'ף)

לדידי, אין חכמה בלא קורטוב של הומור וענווה, כמו בדברים לעיל. 

בחיפוש מהיר,לא מצאתי במיילים האחרונים, את הדברים. ואז עלה בדעתי לרכז כאן את שבעת הציטוטים האחרונים על מנת לעיין בהם במרוכז. אציין כי על פי רוב הבחירה בציטוטים היא מתוך ספרו של השל "אלוהים מבקש את האדם", מכיוון שזוהי היצירה המרכזית של השל שנמצאת בתרגום לעברית. על פי רוב, הבחירה בציטוטים בוקר בוקר היא די אקראית. 

------------------------------------------------------------

Wonder or radical amazement is the chief characteristic of the religious man's attitude toward history and nature.

A.J. Heschel, God in Search of Man, FSG, p 45

פליאה או תדהמה רדיקלית היא המאפיין הראשי של גישת האדם הדתי להיסטוריה ולטבע.

א.י. השל, אלוהים מבקש את האדם, הוצ'  מאגנס, תרגום עזן מאיר-לוי, עמ' 36,

-----------------------------------------------------------------


There is a profound disparity between man and reality, between experience and expression, between awareness and conception, between mind and mystery.

A.J. Heschel, God in Search of Man, FSG, p. 122


תהום פעורה בין האדם למציאות, בין החוויה לביטוי המילולי של החוויות, בין ההכרה במשהו לניסוח המושגי, בין השכל למסתורין.א.י. השל, אלוהים מבקש את האדם, הוצאת מאגנס, תרגום עזן מאיר-לוי, עמ'  97--------------------------------------------------------------Silence is preferable to speech.A.J. Heschel, God in Search of Man, FSG, p 123הדומיה עדיפה על פני הדיבור.
א.י. השל , אלוהים מבקש את האדם, הוצאת מאגנס, תרגום עזן מאיר-לוי, עמ' 98

----------------------------------------------------------------What way of living is compatible with the grandeur and mystery of living ? It is a problem which man has always been anxious to ignore.

A.J. Heschel, God in Search of Man, FSG, p 283

איזו היא דרך החיים העולה בקנה אחד עם הוד החיים והמסתורין שלהם ? האדם תמיד היה טרוד בהתעלמות משאלה זו. 

א.י. השל, אלוהים מבקש את האדם, הוצאת מאגנס, תר' עזן מאיר-לוי, עמ' 225

-------------------------------------------------------------------


Actions teach.

A.J.Heschel, God in Search of Man.​FSG, p.​  345
מעשים מלמדים.


א.י.השל, אלוהים מבקש את האדם, הוצאת מאגנס, תרגום: עזן מאיר-לוי, עמ' 273
-----------------------------------------------------------------------
The surest way to suppress our ability to understand the meaning of God and the importance of worship is to take things for granted.

A.J.Hes​c​hel, God in Search of Man,​ FSG,​ p. 4

הדרך הבטוחה  לדכא את יכולתנו להבין ​את ​ משמעות האל ​והים ואת  חשיבות ​עבודתו הוא לראות את דברים כמובנים       מ​אליהם.

א.י. השל, אלוהים מבקש את האדם, הוצאת מאגנס, תרגום עזן מאיר-לוי, עמ' ​ 34​

------------------------------------------

The voice of God is not always inaudible.

A.J. Heschel, God in Search of Man, FSG, p. 145לא תמיד קולו של אלוהים הוא קול דממה דקה.א.י. השל, אלוהים מבקש את האדם, הוצאת מאגנס, תרגום עזן מאיר-לוי, עמ' 114------------------------------------------------שבת שלום ושנה טובה 
         ג'ף


* רשימת המייל בעברית נקראת : לה' הארץ - עיונים יומיים בהגותו של א. י. השל; זו שבאנגלית נקראת 
Meaning Beyond Mystery - a daily look at the teachings of A J Heschel וראו בבלוג "לה' הארץ עיונים בהגותו של א.י. השל ב http://joshuaheschel.blogspot.co.il/
המעוניינים יוכלו להצטרף לאחת הרשימות או לשניהם באמצעות  פנייה במייל אל הח"מ ( החתום מעלה)

אלו דברים לשבת פרשת ניצבים תשע"ו


כאזרח במדינה זו וכיהודי החי בדור הזה, חובה עלי להרכין ראש יחד עם שאר אזרחי המדינה ויהודי העולם בפני שמעון פרס ז"ל, ולומר מכאן : תודה. עוד ייכתב וידובר רבות במורשתו של איש החזון והמעש הזה שהלך מאתנו השבוע.

חיפשתי, מבין ציטוטי השל היומיים ששלחתי ברשימת המייל* בתקופה האחרונה, את הציטוט הבא:

The fixed pattern and regularity of our services tend to stifle the spontaneity of devotion. Our great problem, therefore, is how not to let the principle of regularity (keva) impair the power of spontaneity (kavanah). It is a problem that concerns the very heart of religious living, and is as easy to solve as other central problems of existence.
A.J. Heschel, God in Search of Man, FSG, p.343

הבעיה המרכזית היא, אם כן, כיצד להימנע ממצב שבו הקבע פוגע בכוחה של הכוונה. בעיה זו נוגעת ללוז החיים הדתיים, וניתן לפתור אותה  באותה קלות שבה אנו פותרים בעיות יסוד אחרות של קיומנו. 
א.י. השל, אלוהים מבקש את האדם, הוצ'  מאגנס, תרגום עזן מאיר-לוי, עמ' 271
( ההדגשה אינה במקור - ג'ף)

לדידי, אין חכמה בלא קורטוב של הומור וענווה, כמו בדברים לעיל. 

בחיפוש מהיר,לא מצאתי במיילים האחרונים, את הדברים. ואז עלה בדעתי לרכז כאן את שבעת הציטוטים האחרונים על מנת לעיין בהם במרוכז. אציין כי על פי רוב הבחירה בציטוטים היא מתוך ספרו של השל "אלוהים מבקש את האדם", מכיוון שזוהי היצירה המרכזית של השל שנמצאת בתרגום לעברית. על פי רוב, הבחירה בציטוטים בוקר בוקר היא די אקראית. 

------------------------------------------------------------

Wonder or radical amazement is the chief characteristic of the religious man's attitude toward history and nature.

A.J. Heschel, God in Search of Man, FSG, p 45

פליאה או תדהמה רדיקלית היא המאפיין הראשי של גישת האדם הדתי להיסטוריה ולטבע.

א.י. השל, אלוהים מבקש את האדם, הוצ'  מאגנס, תרגום עזן מאיר-לוי, עמ' 36,

-----------------------------------------------------------------


There is a profound disparity between man and reality, between experience and expression, between awareness and conception, between mind and mystery.

A.J. Heschel, God in Search of Man, FSG, p. 122


תהום פעורה בין האדם למציאות, בין החוויה לביטוי המילולי של החוויות, בין ההכרה במשהו לניסוח המושגי, בין השכל למסתורין.א.י. השל, אלוהים מבקש את האדם, הוצאת מאגנס, תרגום עזן מאיר-לוי, עמ'  97--------------------------------------------------------------Silence is preferable to speech.A.J. Heschel, God in Search of Man, FSG, p 123הדומיה עדיפה על פני הדיבור.
א.י. השל , אלוהים מבקש את האדם, הוצאת מאגנס, תרגום עזן מאיר-לוי, עמ' 98

----------------------------------------------------------------


What way of living is compatible with the grandeur and mystery of living ? It is a problem which man has always been anxious to ignore.

A.J. Heschel, God in Search of Man, FSG, p 283

איזו היא דרך החיים העולה בקנה אחד עם הוד החיים והמסתורין שלהם ? האדם תמיד היה טרוד בהתעלמות משאלה זו. 

א.י. השל, אלוהים מבקש את האדם, הוצאת מאגנס, תר' עזן מאיר-לוי, עמ' 225

-------------------------------------------------------------------


Actions teach.

A.J.Heschel, God in Search of Man.​FSG, p.​  345
מעשים מלמדים.

א.י.השל, אלוהים מבקש את האדם, הוצאת מאגנס, תרגום: עזן מאיר-לוי, עמ' 273


-----------------------------------------------------------------------The surest way to suppress our ability to understand the meaning of God and the importance of worship is to take things for granted.

A.J.Hes​c​hel, God in Search of Man,​ FSG,​ p. 4

הדרך הבטוחה  לדכא את יכולתנו להבין ​את ​ משמעות האל ​והים ואת  חשיבות ​עבודתו הוא לראות את דברים כמובנים       מ​אליהם.

א.י. השל, אלוהים מבקש את האדם, הוצאת מאגנס, תרגום עזן מאיר-לוי, עמ' ​ 34​

------------------------------------------

The voice of God is not always inaudible.

A.J. Heschel, God in Search of Man, FSG, p. 145


לא תמיד קולו של אלוהים הוא קול דממה דקה.א.י. השל, אלוהים מבקש את האדם, הוצאת מאגנס, תרגום עזן מאיר-לוי, עמ' 114------------------------------------------------


שבת שלום ושנה טובה 
         ג'ף


* רשימת המייל בעברית נקראת : לה' הארץ - עיונים יומיים בהגותו של א. י. השל; זו שבאנגלית נקראת 
Meaning Beyond Mystery - a daily look at the teachings of A J Heschel וראו בבלוג "לה' הארץ עיונים בהגותו של א.י. השל ב http://joshuaheschel.blogspot.co.il/
המעוניינים יוכלו להצטרף לאחת הרשימות או לשניהם באמצעות  פנייה במייל אל הח"מ ( החתום מעלה)