רשת בתי המדרש קישורים מומלצים אודות האתר צור קשר עזרה
bteiMidrash logo


עמוד ראשי > בלוגים

מאגר התכנים אשף דפי הלימוד שולחן העבודה שלי ארון הספרים אודות הרשת פורומים בלוגים

יום חמישי, 27 בפברואר 2020

אלו דברים לשבת פרשת תרומה תש"ף*

"וידבר ה' אל משה לאמר:
דבר אל בני ישראל
ויקחו לי תרומה
מאת כל איש אשר ידבנו לבו
תקחו את תרומתי
וזאת התרומה
אשר תקחו מאתם
זהב
וכסף
ונחשת
ותכלת
וארגמן
ותולעת שני
ושש
ועזים
ועורות אילים מאודמים
ועורות תחשים
ועצי שטים
שמן למאור
בשמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים
אבני שוהם
ואבני מלואים לאפוד ולחושן
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
ככל אשר אני מראה אותך את
תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו
וכן תעשו"

וראו


שבת שלום
    ג'ף

* אלו דברים הפעם הוא מקבץ של טורים משנים קודמות

יום שישי, 21 בפברואר 2020

יום חמישי, 20 בפברואר 2020

אלו דברים לשבת פרשת שקלים - משפטים תש"ף

ההמשך לדברים מהשבוע שעבר:

"האמירה המופשטת גדולתה במקומה, אבל הספרות מחייבת על־פי חוקתה לחזר אחר פכים, ומתוכם, ורק מתוכם, היא מנסה להעלות אמת כלשהי.
תביעה זו, ואם תרצו חוק זה, הם־הם  שהחזירו אותי על כורחי אל עצמי. אומרים אנו 'שואה', ומיד עולים המושגים הגדולים: אלוהים, גורל, שכר ועונש, כל תמצית הגותו של האדם. אבל מה נעשה והספרות, גם אם היא רוצה לזעוק ולקרוע רקיעים, מחוייבת תחילה במצוות מעשיות, והמצווה המעשית  הגדולה שלה: היחיד. אותו יחיד, שאביו ואמו נתנו לו שם, לימדו אותו את לשונם, העניקו לו מאהבתם, הורישו לו מאמונתם.
יחיד זה, שמפני הרבים נמחק סברו ונהיה לאחד מיני רבים, יחיד זה הוא עיקרו ותמציתו של כל חזיון ספרותי. וברגע שאמת פשוטה זאת ניגלית לך, שוב אין אתה בן־חורין לעסוק בגדולות; אתה למד לשאול בענווה. מיהו יחיד זה שאתה רוצה לנגוע בנפשו, ואם להתיימר , לרדת לשרשו. יחיד זה יהודי הוא. ברצונו או על כרחו יהודי הוא. ביודעין ובלא יודעין  נושא הוא בקירבו את מורשת אבותיו, ויש לו לשון והוויה וקמטי־פנים וצחוק ובכי. כיוון שצימצמת עצמך לכדי אמות אלו - כל עניין יהודי הוא יקר לך. ואם סופר אתה, ומלאכת המלים היא מלאכתך, אין לך אלא ללכת אל האמנים הגדולים וללמוד מהם לשון, צירוף ודימוי. ממילא אתה בא לידי השתאוּת על מה שעשו ראשונים, שהכשירו לך כלים והעמידו מסד, כדי שבבוא היום תוכל גם אתה להניח לבנה משלך."*

                                                                                                 

שבת שלום
    ג'ף


*אהרן אפלפלד, מסות בגוף ראשון, הוצאת הספריה הציונית על יד ההסתדרות הציונית העולמית,ירושלים, תשל"ט, עמ' 91-90

יום שלישי, 11 בפברואר 2020

אלו דברים לשבת פרשת יתרו תש"ף

אפלפלד כשהגיע לארץ, נער יתום, למוד תלאות מלחמת העולם השניה, העתיק ערב ערב בחדר האוכל הקיבוצי שבו שהה, לתוך מחברת, פרק אחד מפרקי התנ"ך. היה זה מאמץ מודע לרכוש את השפה העברית, שפת הארץ החדשה אליה הגיע כפליט.


במאמר שנקרא "המזור והפשר" כותב אפלפלד:

"ברצוני לומר כמה מילים על דרכם שלי ושל בני גילי אל ביאליק. זוהי פרשה ארוכה, סבוכה, וספפק אם אפשר למצותה בשורות ספורות. את שמו של ביאליק קלטתי לראשונה במחנות. בני שמונה־תשע היינו, והצער סביבנו כים. החיים איבדו את משמעותם והמלים נאלמו. אילמלא המאמינים המעטים, שבאמונתם הפיחו חיים, היו גם שיירי הצלם נרמסים. היו בינינו מאמינים שונים: שלומי־אמוני־ישראל, קומוניסטים, אנארכיסטים וגם הבראיסטים אחדים, שאת שמו של ביאליק היו הוגים במין דבקות דתית. מפיהם שמענו לראשונה את שמו של ביאליק ובשם זה נמררו תקווה, אמונה, ואיזו אינטימיות כמוסה, המצויה כנראה, רק אצל האדם המאמין. מאז ועד עתה, כשאנו מעלים את שמו של ביאליק, אנו נצרבים רגע מאמונתם של אחים על סיפו של המוות.
שנים חלפו עד אשר באתי אל יצירתו של ביאליק. והפגישה הראשונה, אם לומר את האמת, היתה מרה. ביאליק חמור־סבר הביט אלינו מתוך השיטין. ביאליק המוכיח, ביאליק של חזות קשה, שחזותו כביכול נתקיימה בנו ובהורינו.
באנו ארצה ב1946. בני שתים־עשרה שלש־עשרה היינו, וסבל השנים צרור בנו כפקעת קשה ונעדרת משמעות. כל סבל כפוי הוא נעדר משמעות. סיבלנו לא רק חסר משמעות היה, אלא מביש. בארץ המו חיים של מעש, כוונה ותושיה; ואנו ילדותנו המעונה כמו נשחתה עוד יותר תחת משא המעשים. לא די שהיינו עלובים, באה השירה ובאצבע מוכיחה הצביעה עלינו, על האשמים כביכול, שלא שעו לקולו של המוכיח ונענשנו. אנו היינו הראיה החותכת של הנבואה שנתקיימה. מובן, היתה זו רק תחושה של נערים, שלא היו מסוגלים אותה שעה לאמוד את זמנה ואת מקומה של התוכחה. המלים הבוטות נספגו בהם ישירות. לא היה ספק בליבנו, כי אנו האשמים וממילא הנענשים. כמו להכעיס נעלם לנו ביאליק הנסתר, שמאמינים  הוגים את שמו עד רגעי חייהם האחרונים, ובא ביאליק אחר, ביאליק המאשים."

בהמשך ותוך דילוג קטע, אומר אפלפלד:

"גורלי היטה אותי, משום־מה, אל הספרות. ברוב תמימות סבור הייתי, כי יש בכוחי לשאול את השאלות הגדולות, ואם לא לענות עליהן, למיזער להיענות להן. ודאי שספרות שואלת וגם עונה על־פי דרכה.  אבל אין כוחה באמירה, אלא במימוש ובעיצוב. העיצוב הוא לא רק מלאכתה, אלא גם מוסרה. דו־שיח חזיוני לא יתקיים אלא אם ימומש במיבחר־מילים מסויים ובדמות קונקרטית שיש לה סבר משלה וגיל משלה וחולשה משלה. האמירה המופשטת גדולתה במקומה, אבל הספרות מחייבת על ־פי חוקתה לחזר אחר פכים, ומתוכם, ורק מתוכם, היא מנסה להעלות אמת כלשהי."*

                                                                                                 המשך יבוא

שבת שלום
    ג'ף

*אהרן אפלפלד, מסות בגוף ראשון, הוצאת הספריה הציונית על יד ההסתדרות הציונית העולמית,ירושלים, תשל"ט, עמ' 88-87, 90

יום שלישי, 4 בפברואר 2020

אלו דברים לשבת שירה - פרשת בשלח תש"ף


"הכתיבה היא גם תחבושת לפצע ? היא מנחמת ?" שואלת המראיינת את אפלפלד לקראת סוף הראיון בסרטון שלהלן.
"מי שיחפש תרפיה", משיב אפלפלד בלחש כמעט, "שיחפש אותה במקום אחר. כתיבה, בניגוד לתרפיה של עצמך, זה מתן. מתן לזולת. היכולת לתת. זה לא עיסוק בעצמך. זה הבדל גדול."


   

שבת שלום
     ג'ף