רשת בתי המדרש קישורים מומלצים אודות האתר צור קשר עזרה
bteiMidrash logo


עמוד ראשי > בלוגים

מאגר התכנים אשף דפי הלימוד שולחן העבודה שלי ארון הספרים אודות הרשת פורומים בלוגים

יום רביעי, 10 ביוני 2015

אלו דברים לשבת פרשת שלח תשע"ה


הפעם, פותחים ב"תודות".
תודה לאביבה גוטליב זורנברג על פועלה בכלל, על הספר החדש שלה (על "במדבר")  בפרט ועל ההפניה לדברים של ה"מי השילוח", שתכף נביא להלן, בפרט שבפרט.
בפתיחת קטע הסיום של הפרק החמישי לספר החדש על "במדבר" אומרת זורנברג, בתרגום חופשי שלי:
"ספר במדבר מספר על תלונה אחר תלונה, סיפורים על דיבור מבולגן, על טינה וקנאה במשה."
ובמקור:
"The book of Numbers recounts complaint after complaint, episodes of disordered speech, of resentment and envy of Moses."*

"ה'מי השילוח'" בהמשך שם, אומרת זורנברג  "מעיר הערת כוללת על ספר במדבר. הספר כולו, הוא אומר, מספר על כישלונם של אנשים גדולים. כל הדמויות הראשיות- אפילו המורדים שמתאוננים, מתאווים ושונאים - הם ב'קומת' גיבורים." (הדברים לעיל הם תרגום שלי לדברי זורנברג שם)*. 

להלן דברי ה "מי השילוח"^ :
" בספר במדבר נרמז כי לא יצדק לפניו כל חי שאפילו נפשות יקרות אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, שבפרשה זו כתיב 'ותאכל בקצה המחנה' בקצינים שבמחנה, ובפרשת שלח כתיב חטא מרגלים כולם אנשים ראשי בני ישראל שהיו תועי לבב ולא ידעו דרכי ה', וכן פרשת מקושש, ובפרשת קורח שפיקח היה ועינו הטעתו, ובפרשת חוקת כתיב מי מריבה על משה ואהרון, ובפרשת בלק על זמרי בן סלוא שהיה נשיא, שה רומז מה שנאמר (דברים ט',ז') 'זכור אל תשכח את אשר הקצפת את ה' אלהיך במדבר', כי מדבר מורה על החורבן והשממון שבכל פרט, ועמו שהיה עלמין שאיתחרבו קודם עולם הבנין, וזה רומז בכח אדם  על כוחות השובבים והפראים שבו שרוצים להחטיאו בחטאת נעורים, ולכן גם בכל ענינים גבוהים נמצא מכוח המדבר, כי מדבר מורה על כלל העולם, שקודם בריאת צורת האדם היה כל העולם כולו מדבר, שישוב הוא רק מבני אדם וכל דבר טרם שנגמר צורת האדם בשלימות נקרא אדם"
זורנברג באנגלית שם (ולאחר מכן התרגום שלי):

"Good and evil are mixed together. And the midbar, the wilderness, represents the elements of destructiveness in each individual. 'Remember, do not forget, how you angered God, your God , in the wilderness' (Deut. 9:7). These aggressive elements need to be worked through so that they inform and enrich the force of human life. In this sense, the life of the individual is fundamentally a midbar, awaiting the evolutions and integrations of human work."*

"טוב ורע מעורבבים יחדיו. והמדבר, הישימון, מייצג את יסודות ההרס שבתוך כל פרט. 'זכור אל תשכח את אשר הקצפת את ה' אלהיך במדבר' (דברים ט',ז'). היסודות התוקפניים הללו זקוקים לעיבוד על מנת שהם יאירו ויעשירו את כוחם של חיי בני אנוש. במובן זה האדם הוא  בעצם מדבר, מצפה להתפתחויות ולהתאמות של עבודה אנושית."

גם התרגום הנ"ל שלי הוא מדבר, רחוק משלימות וממתין לשיפור.

יש בהערת ה"מי השילוח" (ב"תרגומה" של זורנברג, תרגום במובן הרחב והגמיש של המילה)  להאיר גם על פרשת השבוע, פרשת שלח, גם על הפרשיות הבאות שבספר במדבר, וגם על הנעשה בארצנו "בימים ההם ובזמן הזה". ייתכן ועוד נדרש אליה באחד הטורים הבאים של "אלו דברים".

שבת שלום
    ג'ף


*Avivah Gottlieb Zornberg, Bewilderments Reflections on the Book of Numbers, Schocken Books, pp 117 -118

*Mei Ha-Shilo'ach makes a large observation about the book of Numbers. The book as a whole, he says, tells of the failings of great people. All the protagonists - even the rebels who complain and desire and hate - are of heroic stature.
^הפסקה מה"מי השילוח" הוא מכרך ב, סוף דבריו שם, על פרשת בהעלותך.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה