רשת בתי המדרש קישורים מומלצים אודות האתר צור קשר עזרה
bteiMidrash logo


עמוד ראשי > בלוגים

מאגר התכנים אשף דפי הלימוד שולחן העבודה שלי ארון הספרים אודות הרשת פורומים בלוגים

יום רביעי, 2 בספטמבר 2015

אלו דברים לשבת פרשת כי תבוא תשע"ה


אחד הספרים המוזרים - או אולי צריך לומר - אחד הספרים בעלי הכותרות המוזרות - שהיו בספרייתו של אבי ז"ל היה "האיש שחשב שאשתו היא כובע" פרי עטו של דר' אוליבר סאקס ז"ל שהלך לעולמו השבוע.
על אף שאני מחשיב עצמי כאחד שמחובר מאד לרשת, הידיעה על מותו של סאקס הגיעה אלי בהפתעה. צעדתי ברח' 72 בניו יורק בבוקר יום שני, שעה שתמונתו של חבר צצה על צג הנייד שלי - סימן שהגיעה הודעת מסינג'ר.
מקרה שלא נתקלת במאמר של אוליבר סאקס שנפטר אמש" כתב לי א' תוך הפנייה למאמר של סאקס בלינק להלן על השבת.
http://www.nytimes.com/2015/08/16/opinion/sunday/oliver-sacks-sabbath.html?_r=1
סאקס היה מספר סיפורים בחסד, והדבר ניכר גם במאמר הנ"ל שלו בו הוא מעלה, בין השאר, "זיכרונות שבת" מילדותו ומספר כיצד שבו והשפיעו עליו בערוב ימיו.בבית הכנסת הספרדי במנהטן - http://www.sepharad.org/ - עיינתי בדברי ה"שפת אמת" על פרשת כי תבוא,

הדיבור המתחיל הראשון שם. דברים מאלפים על כוח ההתחדשות שניתן לאדם וכן בכל הקשור לשבת. מצאתי אותם "מתכתבים " עם הדברים של דר' סאקס ז"ל . להלן דברי השפת אמת שם:

"במדרש תנחומא היום הזה ה' כו' מצוך לעשות את החוקים כו' (דברים כו טז) לכו נרננה כו' נשתחוה ונכרעה כו' (תהלים צה ו) צפה משה רבנו ע"ה שביכורים עתידין ליפסק תיקן תפילה כו'. אא"ז מו"ר ז"ל פירש שגם תפלה הוא ליתן הראשית בכל יום לה' יתברך כמו ביכורים כו' ע"ש. אך השייכות להיום הזה צריך ביאור. ובמדרש וברש"י הביאו היום הזה בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. וכי הרצון להטעות להאדם אף שבאמת אינו התחדשות חס ושלום. אך בכח האדם לחדש כל דבר. כי ודאי יש בחינת התחדשות בכל דבר שהרי הקב"ה מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית ופירוש תמיד בכל רגע. וגם כי הלא אין דבר בלתי חיות ה' יתברך והנקודה שממנו תמיד לעולם לא יתישן כי דבריו חיים ונובעין תמיד. אך כי החושך יכסה ארץ (ישעיה ס ב) הקליפה חיצוניות היא המסתרת נקודה הנובכת. דכתיב (קהלת א ט) אין כל חדש תחת השמש והיא הטבע ועולם הזה שמסתיר ההתחדשות. אך בכח האדם להאיר הנקודה מהחשיכה וזהו שכתוב היום הזה ה' אלקיך מצוך לעשות פירוש למצוא בחינת היום הזה שהיא התגלות האור בחינת אספקלריא דנהרא. גם תוך המעשה ממש שהיא המסתיר הנקודה הנ"ל. והיא על ידי מצות דכתיב (משלי ו כג) נר מצוה שכיון שמצוה הוא במעשה גשמיי ויש בה חיות ה' יתברך בהציוי לעשותה בכח האדם להתדבק על ידה באור הגנוז כנ"ל כמו שכתבתי במקום אחר. וזהו שכתוב את החוקים כו' כלומר על ידי המצות ה' יתברך נותן לך כח למצוא בחינת היום הזה גם במעשה. והוא גם בחינת שבת דכתיב (שמות לא טז) לעשות השבת. כי כתיב (יחזקאל מו א) ששת ימי המעשה יהיה סגור כו'. ופירש אא"ז מו"ר ז"ל פירוש הפונה קדים כענין שכתוב בני ישראל קדמו במחשבה ע"ש. והוא כנ"ל שבשבת נתגלה המקור והשורש שמשם נמשך תמיד חיות חדש לכל הנבראים. ויש לומר כן הפירוש מתעטרין בנשמתין חדתין שנתחדש החיות שבנשמת בני ישראל. ופירוש לעשות השבת שצריכין להביא בחינת התחדשות הנ"ל של השבת תוך ימי המעשה כמו שכתוב בראשית חכמה שער הקדושה ע"ש וכמו שכתבתי במקום אחר פירוש וביום השבת יפתח (שם) גם בימי המעשה על ידי בחינת יום השבת כנ"ל. וכפי מה שהאדם מברר החיות שבכל דבר ובעיניו כחדשים נתגלה לו ההתחדשות באמת וזהו שאמרו שמוע בישן תשמע בחדש. שכפי מה שמאמין שיש בחינה גנוזה מה' יתברך אף שנסתר מבחוץ כך זוכה להתגלות הפנימיות כנ"ל. וכן נשתחוה ונכרעה. פירוש השתחויה שרוצה להכניע עצמו ונכרעה לשון נפעל שכפי הרצון באמת זוכה להתגלות האמת להיות נכנע באמת לאמיתו. "
 
מקור שלישי על התחדשות הגיע לידי אתמול, משנתקלתי בחנות ספרים ליד אוניברסיטת קולומביה בניו יורק בביוגרפיה על המשורר יוסף ברודצקי, שדברים משלו הוצבו בבלוג כאן לא מזמן. בהקדמה לספר מביא הביוגרף, לב לוזוף, את דבריה של מרינה צבסטה על "גאונות". וכך היא אומרת (בתרגום לאנגלית - התרגום שלי לעברית אחריו) :
" Genius : being in the highest degree susceptible to inspiration first, and second, being in command of this inspiration. The highest degree of mental disintegration, and - the highest ability to collect oneself. The highest degree of passivity and the highest degree of activity. It is letting oneself be destroyed down to some last atom, and then to re-create the world out of that atom's survival ( resistance)."
"גאונות: הוויה שהיא ברמתה הגבוהה ביותר נתונה ראשית להשראה, ושנית הוויה שהיא בשליטה על אותה ההשראה. הדרגה הגבוהה ביותר של התפוררות שכלית והכישור הגבוה ביותר לאסוף את השברים של עצמך. הדרגה הגבוהה ביותר של פסיביות והדרגה הגבוהה ביותר של אקטיביות. מדובר בכישרון לתת לעצמך להיות מוחרב עד האטום האחרון ואז לברוא מחדש את העולם מתוך שרידותו ( חסינותו) של אותו האטום."

הדברים מזכירים לי קצת את המדרש המדבר על כך שעובר לבריאת עולמנו שלנו, עסק הקב"ה, בבריאתם של עולמות אחרים והחרבתם.

יפים הדברים לעיון בחודש אלול.

שבת שלום
ג'ף

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה