רשת בתי המדרש קישורים מומלצים אודות האתר צור קשר עזרה
bteiMidrash logo


עמוד ראשי > בלוגים

מאגר התכנים אשף דפי הלימוד שולחן העבודה שלי ארון הספרים אודות הרשת פורומים בלוגים

יום חמישי, 28 באוגוסט 2014

מתוך ה"מי השילוח" (כרך ראשון) לפרשת שופטים


שפטים ושוטרים זהו דקדוקי הדין כמו דאיתא במסכת אבות, וזה קשה מאד לאדם לקיימן כי אין אדם עומד עליהם אלא אם כן נכשל בהם, כי  להבין בחכמה, האמת בהמשפט צריך להיות נקי בארבעה יסודות שבאדם.
לא תטה משפט, היינו שלא יהיה באדם  נגיעה, לזה צריך האדם שיהיה מופשט מתאווה וזה יסוד המים כי מים הוא תאווה כמו שנתבאר בכמה מקומות.
לא תכיר פנים, הוא נגד יסוד העפר כמו שמצינו בגמרא [ סנהדרין י"ט :] כובש פניו בקרקע היינו שנמצא בו כבידות ואין בו זריזות לאמור לבעל דין עמוד על רגליך.
לא תקח שוחד, נגד יסוד הרוח שזה עושה נייחא כמו הריאה שנושבת בכנפיה  על הלב ומזה ינוח הלב, וזה הוא אף ששופט אמת, כי על שקר נאמר לא תטה משפט.
צדק צדק, זהו יסוד אש שמכלה שאר היסודות ואינו מניחם להתפשט ולהתגבר. למען תחיה על ידי זה תבואו למקור החיים, וירשתם את הארץ, היינו על ידי הצמצום תזכה להרחבה.

אין תגובות:

פרסום תגובה