רשת בתי המדרש קישורים מומלצים אודות האתר צור קשר עזרה
bteiMidrash logo


עמוד ראשי > בלוגים

מאגר התכנים אשף דפי הלימוד שולחן העבודה שלי ארון הספרים אודות הרשת פורומים בלוגים

יום שני, 30 בספטמבר 2013

אלו דברים לשבת פרשת נח תשע"ד


Well, I try my best
To be just like I am
But everybody wants you
To be just like them

- Bob Dylan in Maggie's Farm

ובכן, אני עושה כמיטב יכולתי
להיות בדיוק כמו שאני
אבל כולם רוצים שתהיה
בדיוק כמו שהם

- בוב דילן בחווה של מאגי


נזכרתי בשורות האלו של בוב דילן בעקבות דברים שקראתי פרי עטו של הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ על נח, בספרו "חיי עולם". ואלו דבריו :
"הבדידות של נח ושל לוט קיימת אצל כל אדם שהחליט להפריד את עצמו מן העולם; בעצם, זו בדידותו המהותית של הצדיק, משום שההחלטה להיות צדיק יכולה לבוא לידי ממשות רק כאשר אדם מסוגל להיות לבדו. הוא מוכן להביא בחשבון בדידות שאין לה סוף. הוא מוכן להיות בבחינה של אברהם, שעליו נאמר (יחזקאל לג, כד) : ' אחד היה אברהם'.
אברהם רוצה לעשות שינוי בעולם, אבל ברגע שהוא יוצא מבית אביו הוא צריך להיות מוכן להיות אחד, בודד; להיות במעמד שבו,כדרשת חז"ל (בראשית רבה מא): 'אברהם העברי' (שם יד, יג) - ' כל העולם מעבר אחד והוא מעבר אחד'. הנכונות של אברהם לקבל את הבדידות של צדיקותו הוא חלק ממה שעושה אותו צדיק שלם. מאידך, אדם יכול להיות גדול באמת, אך כל עוד הוא יכול להתקיים רק עם חברה התומכת בו - הוא לא יהיה במדרגה הזו של צדיק." (שם עמ' 14)

ישעיהו ליבוביץ, בדברים על פרשת נח שנדמה שצריכים להיות נלמדים בשיעורי אזרחות בארץ הזאת אומר :

"עיקר משמעותה של פרשת מגדל בבל אינה כלל בנסיון להקים את המגדל, אלא היא מתייחסת למה שנאמר לפני זה: שהיתה 'כל הארץ - האנושות המחודשת שלאחר המבול - 'שפה אחת ודברים אחדים'. לאחר כשלון הבניה קמו לשונות שונות וממילא גם דברים שונים. דומני, שיסוד המשגה, או החטא, של דור הפלגהאיננו בבניית העיר והמגדל אלא במגמה לקיים באמצעים מלאכותיים אלה את המצב של 'שפה אחת ודברים אחדים'- של ריכוזיות, שבסגנון המודרני אנו קוראים לו טוטליטאריות. שפה אחת ודברים אחדים - בתודעתם של תמימים רבים בימינו מציאות כזאת מצטיירת בצורה אידאלית: האנושות כולה גוש אחד, בלי דיפרנציאציה וממילא בלי קונפליקטים. אבל המבין יבין שאין דבר איום יותר מאשר הקונפורמיזם המלאכותי הזה: עיר ומגדל כסמל לריכוז האנושות כולה מסביב לדבר אחד - שלא יהיו חילוקי-דעות ולא יהיה מאבק על תפיסות שונות ועל ערכים שונים. אין להעלות על הדעת עריצות גדולה מזה, אין להעלות על הדעת עקרוּת רעיונית וערכית יותר מזה - שלא תהיינה חריגות ולא תהיינה סטיות מן המקובל והמוסכם, המקויים באמצעים מלאכותיים של עיר ומגדל.הקב"ה ברחמיו ובחסדיו על האנושות מנע את הדבר הזה ויצר אותה אנושות אשר בה לא תיתכן טוטליטריות של אחידות כוללת, אלא שקיימים בה הבדלים וניגודים, דיפרנציאציה רעיונית ודיפרנציאציה ערכית, ושבה מוטל על בני האדם להיאבק על ערכיהם, על מגמותיהם ושאיפותיהם השונות זו מזו."


 שבת שלום 
      ג'ף

אין תגובות:

פרסום תגובה