רשת בתי המדרש קישורים מומלצים אודות האתר צור קשר עזרה
bteiMidrash logo


עמוד ראשי > בלוגים

מאגר התכנים אשף דפי הלימוד שולחן העבודה שלי ארון הספרים אודות הרשת פורומים בלוגים

יום חמישי, 16 ביוני 2016

אלו דברים לשבת פרשת בהעלותך תשע"ו


כשעיינתי בדברים של הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ על הפרשה, ( בספרו "חיי עולם" ), הופתעתי לגלות שיש קשר ישיר בינם לבין הצעדה של מיכאל ביטון ושאר האנשים הנאבקים על צדק חלוקתי לילדי ישראל.
הדברים הם לא פחות ממופלאים.
מצד אחד, מבקש אני להפנות אתכם לספר, שהוא אחד הספרים שהם באמת "חובה שיהיה בכל בית" על מנת שתעיינו בעצמכם בדברים שם.
מצד שני,  אני למד מדברי הרב עדין, שאם אעשה כן אנהג בניגוד להוראתו של משה בפרשתנו, כפי שהיא מפורשת על ידי הרב שטיינזלץ.
הנקודה נוגעת, כאמור בדיוק, בשאלה של החלוקה הדיפרנציאלית של תקציבי החינוך במדינת ישראל; ביחס של השלטון ל"קרובים לצלחת" מחד גיסא לבין הפריפריה מאידך גיסא.
אלדד ומידד מתנבאים במחנה "ללא רישיון" כדברי הרב עדין. יהושע מלין על כך בפני משה ואומר "כלאם". תגובתו של משה היא: "המקנא אתה לי ?" ובהמשך : "מי ייתן כל עם ה' נביאים כי ייתן ה' את רוחו עליהם" .
"מי ייתן כל עם ה' נביאים כי ייתן ה' את רוחו עליהם".

אומר הרב עדין :
"זוהי בעצם שאלה לגבי לימוד תורה, לגבי יראת שמים, ולגבי הרבה דברים אחרים: האם אפשר, והאם צריך, לנסות לסגור את הדברים אצל מספר מצומצם של אנשים ששייכים לעניין ? האם להיות מן המכַנסים או מן המפזרים ? האם כאשר אני מחזיק בידי תורה, יראה, חכמה, דעת - אני צריך לפזר אותה ? האם עדיף לשמור אותה בתוכי, 'יהיו לך לבדך' או 'לזרים איתך' (משלי ה,יז) ?
זו בעצם שאלה כללית לגבי מהות ישראל. אם רק מי שראוי ילך ויעשה דבר, רק מי שראוי יכנס לפני ולפנים, ומי שאינו ראוי ישב בחוץ - או שכל אחד יבוא ויטול. ואני מעמיד," אומר הרב עדין, "את הדבר במחלוקתם של משה ויהושע, שנמשכת הלאה במשך הדורות. במובן מסוים, זו היתה גם מחלוקת בית הלל ובית שמאי (אבות דרבי נתן ג) , האם ללמד תורה לעניים או לעשירים. לפני זמנו של הלל היה מנהג, שאדם לא היה נכנס לבית המדרש אלא אם הוא משלם דמי כניסה - לא כל מי שרוצה לבא נותנים לו רשות להיכנס, אדם צריך לפחות להראות את הרצינות שלו על ידי זה שהוא מוכן לשלם. ושיטתו של הלל היא לפתוח את ספסלי בית המדרש, ומי שרוצה ללמוד יבא וילמד.".
ובהמשך הדברים:
"השאלה שמעמיד משה היא מה אני רוצה מכל אחד ואחד מישראל ? מה אני דורש ממנו ? מה אני מקווה שהוא יעשה ? כעין גישתו של משה  יש בירמיהו (לא,לג) 'ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את ה' כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם' וגם בתיאור האידילי שלנו, על העתיד לקרות באחרית הימים: 'כי מלאה הארץ דעת את ה' כמים לים מכסים' (ישעיה יא, ט)."*
אין ה"קטעים הנבחרים" דלעיל ממצים את הדברים ומומלץ לעיין בספר עצמו. ואידך זיל גמור.

שבת שלום
   ג'ף

* כל הציטוטים הם מספרו של הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ - חיי עולם, הוצאת מגיד ושפע, עמ'315 - 316, 319


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה